»стори€ за  ръстова гора

¬ —редните –одопи, сред красива природа се намира манастирът У—в. “роицаФ Ц  ръстова гора, или както се отбел€зва в картата на Ѕългари€,  ръстов връх. ѕрез последните години сред православните христи€ни в Ѕългари€ манастирът придоби широка известност, като христи€нска светин€ и м€сто за поклонение. «а да стигнете до това св€то м€сто, се тръгва от јсеновград за —мол€н. ћинава се Ѕачковски€ манастир и когато се стигне разклона за град Ћъки - ёговското ханче, се отбива на юг. ћинава се през с. Ѕорово и на 6 км. от селото се стига до  ръстова гора. “ази местност висока 1545 м. над морското ниво, дълга около 500 м и широка около 300 м, е кръгла пол€на заобиколена от гъсти букови гори. ќттук панорамната гледка е смайваща, в далечината се вижда море от планински ридове и върхове.
—лед като през 1083 г. √ригорий и јбазий Ѕакуриани основават Ѕачковски€ манастир, те го дар€ват с обширни поземлени имоти. ћалкото с. »нверце се превърнало в стопанско средище с богато животновъдство. ћногобройни манастирски стада пасели из живописната местност  ръстова гора, наричана още √радище, ко€то по форма приличала на кръст. “ук се намирали манастирските мандри и жилищни сгради с църквата У—в. “роицаФ. —ъграден бил и манастир У—в. “роицаФ, известен още като “роицки€.
ƒо средата на ’VII в. в —редните –одопи, макар и под османска власт, христи€нството процъфт€вало. »мало множество църкви и манастири, свещеници и монаси. ќт втората половина на ’VII век и през първата половина на ’VIII век настъпил най-трудни€т период в истори€та на родопските христи€ни Ц втората масова исл€мизаци€, ко€то поставила на изпитание физическото оцел€ване на христи€нското население в —редните –одопи. »сл€мизирането започнало с унищожаването на —мол€нската епископи€та, богословското училище, епископската църква У—в. ап. ѕетър и ѕавелФ и убийството на последни€ —мол€нски епископ св. ¬исарион —моленски (29 юли 1670 г.). ¬сички църкви и манастири в —редните –одопи са разрушени, а свещениците и монасите избити. «а христи€ните настанало време на духовен мрак и непрестанни гонени€. ¬ продължение на повече от 100 години те съхран€вали сво€та православна в€ра, въпреки унищожените храмове и липсата на свещеници. ѕо това време бил разрушен и манастира У—в. “роицаФ и повечето от монасите му били избити.
≈два в началото на ’VII век родолюбиви родопчани започнали да възстанов€ват опожарени€ Ѕачковски манастир. Ќо турците не разрешили възстанов€ването на манастира У—в. “роицаФ.
¬ —редните –одопи е особено изразена почитта към ’ристови€ кръст. ƒори у мюсюлманите като насилствено исл€мизирани христи€ни, не се изличило силното благоговение пред кръста. Ќещо повече, цели€т им живот минавал под негови€ знак. — кръста те освещавали вода и лекували болните, благослав€ли мл€кото и хл€ба, погребвали с него починалите и др.
Ќа  ръстов връх поклонени€та не престанали, макар че не е било възобновено нищо, напомн€що за разрушени€ манастир, защото всички околни села били исл€мизирани, а сами€т връх бил собственост на мюсюлмани. Ќещо повече, макар че  ръстова гора след 1878 г. остава в пределите на »зточна –умели€ и след 1885 г. в границите на Ѕългари€, а —мол€нско под османска власт, поклонниците, рискувайки живота си, преминавали границата и въпреки трудностите достигали до  ръстов връх.
—поред преданието през 1933 г. в село Ѕорово пристигнал …ордан —тойчев ƒр€нков. “ой е роден в село  овачевица √оцеделчевско, и още от детинство се отличавал с гол€ма религиозност. ѕон€кога се държал странно и непон€тно за околните, с€каш юродствал. …орданчо, както го наричали всички, пон€кога получавал видени€. ≈дно от т€х - €в€ването на кръст на небето, извест€ва цар Ѕорис III, с когото се познавал. —лед една нощ, прекарана на  ръстов връх, му била открита истори€та на м€стото - на този връх се издигал гол€м манастир, в който се пазела частица от  ръста √осподен. …орданчо съобщил, че му било казано да направи и постави висок метален кръст в знак на това, че там има частица от  ръста √осподен. —лед случилото се в Ѕорово …ордан —тойчев отново се €вил при цар Ѕорис III и му разказал всичко.
Ќа 1 май 1936 г. метални€т кръст направен с помощта на цар Ѕорис III е донесен от …орданчо на  ръстов връх, където в присъствието на ц€лото село Ѕорово е бетониран на източното възвишение на върха и осветен. ¬ кра€ на водосвета на менчето със светена вода кацнало б€ло гълъбче, което след това литнало към западното възвишение на връх  ръстов. …ордан —тойчев посочил гълъба и казал на хората да го последват, защото той ще им покаже къде се е намирало старото манастирско а€змо. √ълъбът кацнал на една скала, в долната част на ко€то, след разчистването на натрупаните камъни, бликнала вода ѕрез 1957 г. …орданчо е вкаран от тоталитарни€ режим в лагера в Ћовеч. “ам той загива. ∆ивотът му остава непроучен и около него продължават да съществуват много не€сноти и загадки.
ѕрез 1956 г., по поръчка на насто€телството при църквата У–ождество ЅогородичноФ с. Ѕорово, н€колко майстори, с помощта на всички в€рващи от селото, постро€ват параклиса У—в. “роицаФ върху част от запазените основи на старата манастирска църква, разположени на западното възвишение на  ръстов връх. «а целта, преди посочената година, църковното насто€телство закупило м€стото от собственика му, а за строежа използвали д€ланите камъни от разрушената стара църква и останалите манастирски сгради. —ъщата година изградили и двустайно помещение до църквата за подслон на поклонниците. ѕараклисът е осветен от епископ —тефан (впоследствие ¬еликотърновски митрополит) през 1958 г.
ѕо-късно по време на тоталитарни€ режим  ръстова гора е превърната в резерват. ѕостроена е резиденци€та У ормисошФ и строго се забранило идването тук на поклонение. Ќо вървейки по козите пътеки христи€ните пак намирали път€ до параклиса. ѕродължителните протести от страна на група православни христи€ни, начело с ѕетър “одоров от гр. —мол€н, се увенчават с успех и на  ръстова гора е назначен свещеник Ц отец ¬асил —тефанов јринински и е утвърдено насто€телство. Ќапълно свободно, обаче, православните христи€ни започнаха да посещават връх  ръстов едва след 10 ноември 1989 г. ѕрез есента на 1995 г., в присъствието на Ќегово —ветейшество патриарх ћаксим и гол€ма част от синодалните архиереи, ѕловдивски€т митрополит јрсений освети новопостроената църква на  ръстова гора Уѕокров на ѕресвета ЅогородицаФ. Ќа 22. 10. 1994 година изчезва чудодейни€т кръст, подарен от цар Ѕорис III. ќтл€т е нов 99-килограмов кръст, изработен от неръждаема стомана.  ръстът е намерен в гората от местен овчар и сега се намира в нови€ храм.
«а написването на този материал са ползвани литературни източници писани от ћари€ —пасова ћанолова и —тефан »Ћ„≈¬— »