Цени за екскурзиите до Охрид

Цена 150 лв., с включени 2 нощувки, път и пътни такси, паркинги, застраховка живот, екскурзоводско обслужване.