Дати за екскурзия до Охрид

  • 10, 11, 12август с посещение на м-р Свети Иоаким Осоговски, черквата Св. Димитър в Скопие, м-р Св. Иоан Преттеча/Иоан Бигорски/, Охридските храмове Св.Богородица Перивлептос, Св. София, Св. Климент Охридски, м-р Св. Наум и скалнта черква в Калище Св. Богородица, в Битола храм Св. Димитър, в Прилеп Св. Архангел Михаил/Марков м-р/, Св. Гаврил Лесновски над Щип. Цена 150 лв., с включени 2 нощувки път и пътни такси, паркинги, застраховка живот, екскурзоводско обслужване. Справки и записвания до25 юли.